Uqaqatigiluta

Naunairyuumirumaguvit tingmigiaqni nunallaanut aliagiyauninnga Nunavunmi, uqaqatigiarniluuniit pulaarniqmut aulapkaiyiuyuq tingmidjutikharnik …hivayarlugu akiittukkut nampavut uumani 1-866-NUNAVUT (686-2888) uqaqatigilugu ilaranaittuq naunaitkutamut uqaqatigiikhutik ikayuqtiuyuq.

Atan’nguyaqarvia
PO Box 1450, Iqaluit
Nunavut X0A 0H0

Hivayaqtut hilataanit North America-mi aturlugu una 1-800-491-7910.

Piumalluaruvit, tuyuinnariaqaqtutit qaritauyakkut titiraqlutit ihivriurutinga uumunnga info@nunavuttourism.com quviahukniaqqugut kiugiaptikni apirhuutigiyarnik.

Takulaarivugut! Takuutiniaqqugut qakugunnuaq!